הלוואות לעסקים

גיוס הלוואות ומימון 
לעסקים מקרנות


גיוס הלוואות ומימון לעסקים
מהמערכת הבנקאית


גיוס מימון עסקים מחוץ 
למערכת הבנקאית


קרנות יעודיות לעסקים
 
          שירותים עסקיים


ייעוץ כלכלי ועסקי

תוכנית עסקית

חשבות וניהול כספים

חוות דעת כלכליות
 
         שירותים נוספים

ניהול פרוייקטים כלכליים

סיוע ממשלתי

חונכות עסקית

משרד הביטחון

 
שירותים לקוחות פרטיים


משכנתאות

בניית תכנית עסקית

Back
 

תוכניות עסקית - על מה ולמה ?
 

התוכנית העסקית  מהווה מסמך  בסיסי  המאפשר לבעל העסק, להעריך  ולחזות בגישה מקצועית את כיווני ההתפתחות של העסק.
 
מטרת התוכנית העסקית היא להגדיר מראש את יעדי החברה, וכן להגדיר את דרך הפעילות היום-יומית במטרה להגיע ליעדים אלה,ומידי עם הקמת העסק התוכנית העסקית מהווה  בסיס שבאמצעותו ניתן לבצע  השוואה חודשית /רבעונית /שנתית בין התוכנית לבין הביצוע בפועל.
 
התוכנית העסקית משמשת ככלי בקרה בידי בעל העסק כדי להבטיח את השגת היעדים וההגדרות שנקבעו.
בשל חשיבותה המכרעת של התוכנית העסקית יש להכינה בקפידה רבה, ובעיקר ע"י אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים.
 
 

התוכנית העסקית מיועדת למספר גורמים:

 
לבעל העסק:
התכנית מחייבת  את בעל העסק לחשוב ולהתייחס לכל הנקודות הקשורות לתכנון העתיד. תהליך זה מביא אותו להיכרות טובה יותר עם העסק ועם הסביבה העסקית, ומאפשר לו לקבל החלטות נכונות יותר. בנוסף, מאפשרת התכנית קנה-מידה ובסיס למעקב אחר התפתחותו של העסק   לבנק.
 
לבנק/ לקרן ההלוואות:
התכנית העסקית משמשת כיום ככלי ראשוני להחלטת הבנק או הקרנות   על מתן אשראי לעסק.
 
למשקיע פוטנציאלי:
באמצעות התכנית העסקית יכול משקיע פוטנציאלי לבחון את הרעיון העסקי (חדש או עסק קיים), להשוות אותו לחלופות השקעה אחרות העומדות בפניו ולהתרשם ממידת הרצינות וההבנה של מגיש התכנית.
 
 

מבנה התכנית העסקית

 
תכנית עסקית נכתבת ונבנית  עפ"י  צורכי העסק, יחד עם זאת, במרבית התכניות נמצא את הפרקים להלן:
 
תקציר מנהלים – תמצית התוכנית המאפשרת  לקורא לקבל התרשמות מהירה על התוכנית והפוטנציאל העסקי הטמון בה.
 
תיאור העסק – תיאור ההיסטוריה של העסק, תחומי פעילותו, מגמות עסקיות ומצבו של העסק כיום
 
תיאור המוצר או הרעיון העסקי – הצגת הנושא המהווה את הסיבה להכנת התכנית. הצגת המוצר הנה הן במישור הטכני והן במישור
השיווקי, פתרון לצורך מסוים הקיים בשוק.
 
ניתוח השוק - מהווה את הבסיס להערכת הפוטנציאל העסקי של המוצר. הניתוח צריך לכלול התייחסות לסביבה העסקית (לקוחות, מתחרים) ולגורמים נוספים המשפיעים על הביקוש למוצר
 
תכנית השיווק - כוללת את הגדרת מטרות התכנית (מכירות, רווח) והצגת ההיערכות השיווקית המתאימה להשגת מטרות אלו. בין היתר יוצגו מדיניות המחירים ואמצעי שיווק ומכירה הנדרשים
תכנית תפעול וכ"א – הצגת המערך התפעולי של העסק וההתאמה שלו להשגת מטרות התכנית
 
תכנית פיננסית - בפרק זה  מרכזים  את המשמעויות הפיננסיות  והכלכליות של כל התכנית העסקית , תוך הצגת  ההשקעות הנדרשות ואת התחזית הפיננסית:דוחות רווח והפסד חזויים, תזרים מזומנים חזוי, מאזן חזוי. כמו כן מוצגים בפרק זה כל הניתוחים הפיננסיים לבחינת כדאיות: נקודת איזון, תקופת החזר השקעה, ערך נקי, ניתוחי רגישות.

לפרטים נוספים אודות הכנת תכנית עסקית הקישו כאן. 
bizmarc יועצים כלכליים ופיננסיים טלפון: 08-8525228 פקס: 08-8525229 marc_a@netvision.net.il כתובת: שדרות ירושלים 18, בניין קיי טאורס אשדוד

שירותים עסקיים הלוואות מקרנות מימון    
הלוואת מקרנות מימון
הלוואת בנקאיות
הלוואת חוץ בנקאיות
ייעוץ פיננסי
סיוע ממשלתי
בניית תכנית עסקית
חשבות וניהול כספים
ייעוץ כלכלי
ייעוץ עסקי
חוות דעת כלכליות


 
קרן סיוע לעסקים קטנים
קרן דרומה-צפונה לעסקים
קרן קט"י ירושלים
קרן האגודה הישראלית
קרן שמש
קרן נס
קרן פדרציית ניו יורק
קרן סיוע לעסקים במגזר הערבי

הלוואות לעסקים
הלוואה לעסקחונכות עסקית
משרד הביטחון
אנרגיה ירוקה


עמוד הבית

קישורים
צור קשר