הלוואות לעסקים

גיוס הלוואות ומימון 
לעסקים מקרנות


גיוס הלוואות ומימון לעסקים
מהמערכת הבנקאית


גיוס מימון עסקים מחוץ 
למערכת הבנקאית


קרנות יעודיות לעסקים
 
          שירותים עסקיים


ייעוץ כלכלי ועסקי

תוכנית עסקית

חשבות וניהול כספים

חוות דעת כלכליות
 
         שירותים נוספים

ניהול פרוייקטים כלכליים

סיוע ממשלתי

חונכות עסקית

משרד הביטחון

 
שירותים לקוחות פרטיים


משכנתאות

ניהול כספים וחשבות

Back
 
מחד , עסקים רבים נמצאים בשלב אשר אינו מצדיק העסקת מנהל כספים במשרה מלאה, ומאידך מעוניינים בקבלת שירותים מאיש
מקצוע מיומן ,תוך קבלת סיוע יום יומי במספר נושאים: קבלת  סיוע  פיננסי שוטף, יעוץ דיווח למנכ"ל , התנהלות אל מול הנה"ח, בנקים,
ניהול תזרים מזומנים, ניהול תקציב, ביצוע  בדיקות כלכליות.
 
 
לפיכך, פתרון נכון  ניתן להשיג באמצעות מיקור חוץ (outsourcing).  בשיטה זו הלקוח מקבל שירות ברמה מקצועית גבוהה אולם בעלויות נמוכות הנגזרות מהיקף המשרה הנדרשת.
 
 
שירותי החשבות במשרה חלקית עשויים לכלול  את הנושאים הבאים: 
 
הכנת דוח רווח והפסד בסוף כל חודש במטרה לבחון את הרווחיות ואת העמידה במטרות שהוגדרו בתוכנית העסקית;
  תיקון דרך הפעילות במקרה הצורך.
 
הכנת תזרים המזומנים השוטף כדי לבחון הן את דרך גביית החשבונות מהלקוחות והן את עיתוי התשלום לספקים.
 
טיפול שוטף במערכת הבנקים.
 
טיפול בלקוחות בעיתיים שאינם משלמים בזמן, קביעת מסגרת אשראי פרטנית לכל ספק וקביעת מדיניות של עצירת הספקה
  ללקוחות בעייתיים; פעילות העמקת הגביה.
 
טיפול בנושאים שוטפים:
   * סיוע הכנת מכרזים.
   * כניסה לתחומי פעילות חדשים או יציאה מתחומים קיימים.
   * טיפול בהוזלת עלויות הבנק, כגון שיעורי הריבית, עמלות שונות, עמלות בפעילות מט"ח או ני"ע.
 
מטרתנו העיקרית הינה לתת פתרון פיננסי מקיף וכולל ללקוחותינו.
 
 
 
 
 
bizmarc יועצים כלכליים ופיננסיים טלפון: 08-8525228 פקס: 08-8525229 marc_a@netvision.net.il כתובת: שדרות ירושלים 18, בניין קיי טאורס אשדוד

שירותים עסקיים הלוואות מקרנות מימון    
הלוואת מקרנות מימון
הלוואת בנקאיות
הלוואת חוץ בנקאיות
ייעוץ פיננסי
סיוע ממשלתי
בניית תכנית עסקית
חשבות וניהול כספים
ייעוץ כלכלי
ייעוץ עסקי
חוות דעת כלכליות


 
קרן סיוע לעסקים קטנים
קרן דרומה-צפונה לעסקים
קרן קט"י ירושלים
קרן האגודה הישראלית
קרן שמש
קרן נס
קרן פדרציית ניו יורק
קרן סיוע לעסקים במגזר הערבי

הלוואות לעסקים
הלוואה לעסקחונכות עסקית
משרד הביטחון
אנרגיה ירוקה


עמוד הבית

קישורים
צור קשר