הלוואות לעסקים

גיוס הלוואות ומימון 
לעסקים מקרנות


גיוס הלוואות ומימון לעסקים
מהמערכת הבנקאית


גיוס מימון עסקים מחוץ 
למערכת הבנקאית


קרנות יעודיות לעסקים
 
          שירותים עסקיים


ייעוץ כלכלי ועסקי

תוכנית עסקית

חשבות וניהול כספים

חוות דעת כלכליות
 
         שירותים נוספים

ניהול פרוייקטים כלכליים

סיוע ממשלתי

חונכות עסקית

משרד הביטחון

 
שירותים לקוחות פרטיים


משכנתאות

ייעוץ עסקי

Back
 
הייעוץ העסקי המוענק על ידי מרק אבו - יועצים כלכליים ופיננסיים הינו על בסיס ניסיון עסקי של עשרות שנים במגוון רחב של עסקים ממגזרים עסקיים שונים.
 
הייעוץ העסקי מתחילת התהליך ועד סופו עשוי להיות רציף תוך ביצוע פגישות שבועיות ותמיכה מקצועית בכל עת ובהתאם לצורכי העסק.
 
הייעוץ העסקי המוענק ליזמים השונים בוחן את הכדאיות בהקמת העסק, מה רמת הסיכון בהקמת העסק? מה הם המקורות לגיוס ההון הנדרש הנוסף להקמת העסק? מה הסבירות לגיוס כספים למיזם החדשני שלכם או המיזם שעשוי לעבור תהליך הרחבה?
 
במסגרת ליווי היזמים נבנית תוכנית עסקית במטרה לבחון את המיזם תוך שימת דגש על מספר רב של אספקטים:
 
1. ניתוח תוכנית השקעות.
2. בחינת מקורות המימון הנדרשים.
3. תחזית ההכנסות.
4. תחזית הוצאות תפעוליות ואחרות.
5. תמחור השרות או שיווק המוצרים.
6. תחזית יעדים , כמותיים.
7. תחזית לפרמטרים פיננסים - תנאי תשלום וכו'.
8. תחזית דוח רווח והפסד.
9. תחזית תזרים מזומנים לצורך בחינת צורכי אשראי.
10. בחינת נקודת האיזון למיזם.
11. ניתוחי רגישות לשינויים בפרמטרים המשפיעים על הרווחיות של העסק.
  
 
המשרד מעניק ליווי עסקי וכלכלי לאחר שבוצעו מספר שלבים:
 
שלב ראשון
  ביצוע תהליך של מיפוי ואבחון של מצב העסק מבחינת הפרמטריים התפעוליים והכלכליים.
 
שלב שני:
  ביצוע תהליך מדידה של תפוקות שונות לצורך בניית כלי מדידה אשר יסייעו להנהלה לקיים מעקב צמוד אחר המדדים הכלכליים \
  של העסק במטרה להביא לשיפור ברווחיות וכו'.
 
שלב שלישי:
  תכנון אסטרטגי - בשלב זה מבוצעת הגדרה מפורטת של הפרמטרים שיש לבצע שיפור בעסק.
 
לסיכום, מטרתו של הייעוץ העסקי לסייע למנהל העסק להבין את התהליכים השונים  שמתרחשים בעסק, לבצע שינויים בהתאם לנדרש,
תוך הסתכלות לעתיד, במטרה להביא להצלחה, שגשוג ושיפור ברווחיות.
 
bizmarc יועצים כלכליים ופיננסיים טלפון: 08-8525228 פקס: 08-8525229 marc_a@netvision.net.il כתובת: שדרות ירושלים 18, בניין קיי טאורס אשדוד

שירותים עסקיים הלוואות מקרנות מימון    
הלוואת מקרנות מימון
הלוואת בנקאיות
הלוואת חוץ בנקאיות
ייעוץ פיננסי
סיוע ממשלתי
בניית תכנית עסקית
חשבות וניהול כספים
ייעוץ כלכלי
ייעוץ עסקי
חוות דעת כלכליות


 
קרן סיוע לעסקים קטנים
קרן דרומה-צפונה לעסקים
קרן קט"י ירושלים
קרן האגודה הישראלית
קרן שמש
קרן נס
קרן פדרציית ניו יורק
קרן סיוע לעסקים במגזר הערבי

הלוואות לעסקים
הלוואה לעסקחונכות עסקית
משרד הביטחון
אנרגיה ירוקה


עמוד הבית

קישורים
צור קשר