הלוואות לעסקים

גיוס הלוואות ומימון 
לעסקים מקרנות


גיוס הלוואות ומימון לעסקים
מהמערכת הבנקאית


גיוס מימון עסקים מחוץ 
למערכת הבנקאית


קרנות יעודיות לעסקים
 
          שירותים עסקיים


ייעוץ כלכלי ועסקי

תוכנית עסקית

חשבות וניהול כספים

חוות דעת כלכליות
 
         שירותים נוספים

ניהול פרוייקטים כלכליים

סיוע ממשלתי

חונכות עסקית

משרד הביטחון

 
שירותים לקוחות פרטיים


משכנתאות

קרן בנק לאומי לעסקים קטנים

Back
דף הבית >> הלוואות מקרנות מימון >> קרן בנק לאומי לעסקים קטנים

    חזרה לסוגי הקרנות     

מחודש מאי 2013  השיק בנק לאומי את "קרן לאומי לעסקים קטנים" אשר מעניקה  הלוואות ללקוחות כל הבנקים.
ההלוואות מאושרות בתוך כ-14 ימי עסקים מרגע הגשת כל המסמכים וניתנות בתנאי ריבית נוחים.
 
מרק אבו - יועצים כלכליים ופיננסיים  נמנה עם הגופים המורשים מטעם בנק לאומי לבצע בדיקה כלכלית ראשונית לבית העסק שלך לשם קבלת האשראי.
 
מרק אבו - יועצים כלכליים ופיננסיים מבצעת  אבחון וניתוח כלכלי של בקשות ההלוואה בקרן. על בסיס הממצאים, אנו אמורים לגבש חוות דעת בנוגע לאישור ההלוואה ובאיזה היקף.
 
קריטריונים - לאילו עסקים מיועדת הקרן?
 
עסק הפועל ברציפות לפחות ב-12 חודשים האחרונים שקדמו לבדיקה וחלפו לפחות 12 חודשים מיום שנרשם כעוסק מורשה או כשותפות או חברה.
 
מחזור שנתי של העסקים  אשר נע בין 1 מיליון ל-20 מיליון.
 
סך האובליגו הנוכחי של החברה אינו עולה על 5 מיליון ₪ [אשראי מצרפי משמעו - סך כל החובות וכל האשראים מכל מין וסוג שהם כולל ההלוואה במסגרת הקרן לעסקים קטנים של העסק ושל הבעלים של העסק ושל  כל הישויות המשפטיות הנוספות שהעסק ו/או הבעלים בעסק שותפים בהם ו/או מחזיקים בהם למעלה מ- 33% מהחזקות או מזכויות הניהול].
 
  
היקף מימון:
גובה הלוואה בין 300,000 ₪ ל-1,000,000 ₪.
 
משך ההלוואה:
ההלוואה ניתנת לתקופה של עד 60 חודשים עם אפשרות לגרייס של 12 חודשים
 
גובה ריבית:
גובה הריבית P+1.9% (משתנה על בסיס הפריים).
 
בטחונות:
בטחונות בשיעור  של  25% מגובה ההלוואה.
 

איננו פועלים בשם לאומי, פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות של לאומי להעמדת האשראי.


  
bizmarc יועצים כלכליים ופיננסיים טלפון: 08-8525228 פקס: 08-8525229 marc_a@netvision.net.il כתובת: שדרות ירושלים 18, בניין קיי טאורס אשדוד

שירותים עסקיים הלוואות מקרנות מימון    
הלוואת מקרנות מימון
הלוואת בנקאיות
הלוואת חוץ בנקאיות
ייעוץ פיננסי
סיוע ממשלתי
בניית תכנית עסקית
חשבות וניהול כספים
ייעוץ כלכלי
ייעוץ עסקי
חוות דעת כלכליות


 
קרן סיוע לעסקים קטנים
קרן דרומה-צפונה לעסקים
קרן קט"י ירושלים
קרן האגודה הישראלית
קרן שמש
קרן נס
קרן פדרציית ניו יורק
קרן סיוע לעסקים במגזר הערבי

הלוואות לעסקים
הלוואה לעסקחונכות עסקית
משרד הביטחון
אנרגיה ירוקה


עמוד הבית

קישורים
צור קשר