08-8525228

חזרה לתפריט הראשי
קרן בנק לאומי לעסקים קטנים

מחודש מאי 2013  השיק בנק לאומי את "קרן לאומי לעסקים קטנים" אשר מעניקה  הלוואות ללקוחות כל הבנקים.

ההלוואות מאושרות בתוך כ-14 ימי עסקים מרגע הגשת כל המסמכים וניתנות בתנאי ריבית נוחים.
 
מרק אבו - יועצים כלכליים ופיננסיים  נמנה עם הגופים המורשים מטעם בנק לאומי לבצע בדיקה כלכלית ראשונית לבית העסק שלך לשם קבלת האשראי.
 
מרק אבו - יועצים כלכליים ופיננסיים מבצעת  אבחון וניתוח כלכלי של בקשות ההלוואה בקרן. על בסיס הממצאים, אנו אמורים לגבש חוות דעת בנוגע לאישור ההלוואה ובאיזה היקף.
 
קריטריונים - לאילו עסקים מיועדת הקרן?
 
עסק הפועל ברציפות לפחות ב-12 חודשים האחרונים שקדמו לבדיקה וחלפו לפחות 12 חודשים מיום שנרשם כעוסק מורשה או כשותפות או חברה.
 
מחזור שנתי של העסקים  אשר נע בין 1 מיליון ל-20 מיליון.
 
סך האובליגו הנוכחי של החברה אינו עולה על 5 מיליון ₪ [אשראי מצרפי משמעו - סך כל החובות וכל האשראים מכל מין וסוג שהם כולל ההלוואה במסגרת הקרן לעסקים קטנים של העסק ושל הבעלים של העסק ושל  כל הישויות המשפטיות הנוספות שהעסק ו/או הבעלים בעסק שותפים בהם ו/או מחזיקים בהם למעלה מ- 33% מהחזקות או מזכויות הניהול].
 
  
היקף מימון:
גובה הלוואה בין 300,000 ₪ ל-1,000,000 ₪.
 
משך ההלוואה:
ההלוואה ניתנת לתקופה של עד 60 חודשים עם אפשרות לגרייס של 12 חודשים
 
גובה ריבית:
גובה הריבית P+1.9% (משתנה על בסיס הפריים).
 
בטחונות:
בטחונות בשיעור  של  25% מגובה ההלוואה.
 
 
איננו פועלים בשם לאומי, פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות של לאומי להעמדת האשראי.
 
חזרה לתפריט הראשי