08-8525228

חזרה לתפריט הראשי
קרן פדרציית ניו יורק

 


הגוף המממן הסוכנות היהודית + מגבית היהודית .
 
קריטריונים
- הקרן מיועדת  להקמה והרחבה של עסקים.
- הקרן מיועדת להקמה והרחבה של עסקים בכל הארץ.
- מרכיב ההון החוזר מתוך תוכנית השקעות הכוללת
  יהווה 50% ובתנאי  שלפחות 50% מההלוואה הינו
  למטרת השקעה.
 
קהל יעד:
- למגזר החרדי בכל אזורי הארץ.           
- לעולים חדשים עד 10  שנים מיום העלייה 
- לכל העולים מארצות הקווקאז ( ללא מגבלת תקופה )  
- לכל קהילת העולים מאתיופיה ובני משפחתם.
- לנשים 
- למגזר הערבי.
 
היקף המימון
עד 350,000 ₪ .
 
משך ההלוואה:
עד6 שנים - עד שנה גרייס. 
 
גובה ריבית:
פריים + 0.6% .
 
ביטחונות:
עד 95% בערבות הקרן היתרה עפ"י סיכום פרטני עם הבנק. ההלוואה ניתנת על ידי בנק אוצר החייל. 
 
חזרה לתפריט הראשי