08-8525228

חזרה לתפריט הראשי
קרן סולם סיוע לעסקים במגזר הערבי

 


מטרות:
הקרן הוקמה ע"י המרכז יהודי הערבי לפיתוח כלכלי ופועלת היום בשיתוף עם קרן אבן הזית והפדרציה,  ניו-יורק.
 
מטרת הקרן סיוע בהקמת עסקים חדשים או הרחבת עסקים קיימים במגזר הערבי, ועסקים משותפים בין יהודים וערבים.
הקרן פועלת במשותף עם בנק מרכנתיל דיסקונט.

 
הקרן מעניקה מענה לנשים המעוניינות לפתוח עסקים אך חסרות את ההון הנדרש לכך, מהווה קרן ההלוואות משאב בעל ערך שביכולתו לסייע לנשים ערביות בהקמת עסקיהן או בהרחבתם. 
 
העדפה נוספת ניתנת גם לעסקים אשר יהיה ביכולתם לספק תעסוקה עתידית בכלל ותעסוקה עתידית למגזר הערבי בפרט. 
 
היקף ההלוואות:
עד כ-   135,000  ש"ח 

 
בטחונות:
שני ערבים או בטחון אחר בהתאם להחלטת הנהלת הקרן- הקרן ערבה בשיעור של כ % 50 מהיקף ההלוואה.

 
משך ההלוואה:
60   חודשים 

 
ריבית:
פריים+% 2.

 
הון עצמי:
20% מסה"כ תוכנית ההשקעה.
 
חזרה לתפריט הראשי