08-8525228

חזרה לתפריט הראשי
קרן פועלים לעסקים קטנים ובינוניים

 
קרן ייחודית לעסקים מיועדת:
 
1.לפיתוח עסקים קיימים - לצורך השקעה בציוד.
2.הון חוזר לעסקים קיימים.
3.לצורך הקמה של עסקים קטנים.
 
תנאי סף של העסקים - מחזור מכירות צפוי עד 25 מליון ש"ח.
 
תנאים בסיסיים:
1.הלוואה לתקפה של 6 שנים עם גרייס לשנה (אופציה).
2.היקף ההלוואה עד 10% ממחזור המכירות של החברה בשנת 2015.
3.ריבית סבירה ואטראקטיבית.
4.בטחונות - % 25 - מהיקף ההלוואה.
5.קבלת תשובה תוך 14 יום. 
 
חזרה לתפריט הראשי