08-8525228

חזרה לתפריט הראשי
הלוואה לעסקים מטעם הסוכנות היהודית 

 הלוואה לעסקים מטעם הסוכנות היהודית  - לעסקים מהעיר אשקלון בלבד 
 
ייעוד ההלוואה - % 50  הון חוזר 
 
50%  להשקעות 
 
ריבית – פריים+ 1.5% .
 
תקופה  72 חודש ( בתוספת גרייס לשנה ) .
 
ביטחון - העמדת ביטחון בשיער של כ - % 25 .
 
אשמ אם אשתך תוסיף אותה ל הלוואות אחרי   קרן לאומי לעסקים 
 
 
 
  
חזרה לתפריט הראשי