08-8525228

חזרה לתפריט הראשי
משכנאות למגזר הפרטי

שוק המשכנתאות בישראל הינו אחד מאפיקי המימון הנפוצים בקרב הציבור הישראלי הרוכש דירה או נכס כלשהו.


מרק אבו - יועצים כלכליים ופיננסיים שם לו למטרה להעניק לציבור לקוחותיו ייעוץ מקצועי ביותר בתחום זה, וזאת על בסיס הידע הרב שנצבר בשנים האחרונות במגזר העסקי.
 
המשרד מעניק שרות לציבור לקוחותיו מהמגזר הפרטי תוך שימת דגש על מספר פרמטרים מהותיים:
 
 
1. בחינת רמת ההכנסה החודשית של הלקוח ומשפחתו – המהווה בסיס ליכולת הפירעון החודשי של תשלומי המשכנתא העתידיים.
 
2. בחינת הצעות שונות למימון תוך התייחסות לרמת ההכנסה שחושבה.
3. בחינת חוזה הרכישה של הדירה – תנאי ההצמדה שנקבעו ללקוח בעת רכישת הדירה/ הנכס.
 
4. בחירת המסלולים המתאימים ללקוח ומאפייניו הסובייקטיביים.
 
5. בחינת משכנתאות קיימות תוך בחינת מיחזורם מחדש.
 
6. לווי הלקוח מול הבנק, וניהול משא ומתן לגבי הריבית ותנאים מיוחדים נוספים.
 
 
 
המשרד מעניק שרות זה למגוון רחב של לקוחות:
 
1. לקוחות שרכשו לראשונה דירה – וותיקים  תושבי הארץ.
 
2. לקוחות תושבי חוץ.
 
3. לקוחות שבבעלותם דירה ובתמורה לשעבוד המבנה יקבלו מימון נוסף.
 
 
לסיכום:
למשרד עשרות שנים של ניסיון מקצועי, איכותי ואמין.
 אנו מחויבים להעניק פתרונות חדשניות מקוריים ויצירתיים עבור לקוחותינו.
  
חזרה לתפריט הראשי