הלוואות לעסקים

גיוס הלוואות ומימון 
לעסקים מקרנות


גיוס הלוואות ומימון לעסקים
מהמערכת הבנקאית


גיוס מימון עסקים מחוץ 
למערכת הבנקאית


קרנות יעודיות לעסקים
 
          שירותים עסקיים


ייעוץ כלכלי ועסקי

תוכנית עסקית

חשבות וניהול כספים

חוות דעת כלכליות
 
         שירותים נוספים

ניהול פרוייקטים כלכליים

סיוע ממשלתי

חונכות עסקית

משרד הביטחון

 
שירותים לקוחות פרטיים


משכנתאות

מענקים וסיוע ממשלתי - מפעלים מאושרים למפעלים בשדרות ובישובי עוטף עזה

Back
דף הבית  >>  חדשות  >>  מענקים וסיוע ממשלתי - מפעלים מאושרים למפעלים בשדרות ובישובי עוטף עזה

( 17/11/2014,  יום שני)
מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה אישר הקלות משמעותיות בהיקף תקציבי של כ-20 מלש"ח לחברות בשדרות וביישובי עוטף עזה שקיבלו כתבי אישור ומענקים. מדובר בהכרה בהשקעות נוספות למפעלים הנמצאים ביישובי עוטף עזה. הכרה לצורך מענק בהוצאות מפעלים על מיגון עובדי ייצור. אורכה בהגשת מסמכים ו\או השלמת תהליך יישום תוכניות הסיוע במימון מרכז ההשקעות ועוד. סה"כ תוספת תקציבית למימון ההקלות - 20 מלש"ח לשנים 2016-2014. ההקלות שאושרו, תואמות את החלטת הממשלה מס' 2017 "תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה" מיום 21.9.2014.
בין ההקלות שאושרו ע"י מינהלת מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה:

1.הקפאת תקופת כתב האישור
2.הכרה בהשקעה במיגון עובדי ייצור במקומות העבודה למיגון סביבת העבודה של עובדי הייצור.
3.הארכה של שנה בהגשת מסמכים נדרשים למענק וסיוע
4.ביטול כתב אישור והחזר מענקים
5.עדיפות למפעלים באזור עוטף עזה ושדרות בשחרור המענקים
6.אפשרות להשקעה מוכרת לצורך מענק של עד 80% מכלל ההשקעה במבנים שתבקשנה להקים, להרחיב את מפעליהן באזור.
7.הקלות והקדמת תשלומי המענק הקבוע – 80% מסך המענק ישולם עפ"י ביצוע ההשקעה מאושרת בפועל. יתרת המענק, בשיעור של 20%, תשולם לאחר הגשת דו"ח הביצוע הסופי ובכפוף לעמידה בתנאי הסף וביעדי התכנית המאושרת. זאת, לעומת המצב כיום, במסגרתו שיעורי תשלום המענק הינם 65% ו-35% בהתאמה. התיקון יחול הן על בקשות חדשות והן על תכניות מאושרת שטרם הוגש אישור ביצוע סופי בגינן.

לפרטים וסיוע לפנות לטלפון 08-8525228

bizmarc יועצים כלכליים ופיננסיים טלפון: 08-8525228 פקס: 08-8525229 marc_a@netvision.net.il כתובת: שדרות ירושלים 18, בניין קיי טאורס אשדוד

שירותים עסקיים הלוואות מקרנות מימון    
הלוואת מקרנות מימון
הלוואת בנקאיות
הלוואת חוץ בנקאיות
ייעוץ פיננסי
סיוע ממשלתי
בניית תכנית עסקית
חשבות וניהול כספים
ייעוץ כלכלי
ייעוץ עסקי
חוות דעת כלכליות


 
קרן סיוע לעסקים קטנים
קרן דרומה-צפונה לעסקים
קרן קט"י ירושלים
קרן האגודה הישראלית
קרן שמש
קרן נס
קרן פדרציית ניו יורק
קרן סיוע לעסקים במגזר הערבי

הלוואות לעסקים
הלוואה לעסקחונכות עסקית
משרד הביטחון
אנרגיה ירוקה


עמוד הבית

קישורים
צור קשר