הלוואות לעסקים

גיוס הלוואות ומימון 
לעסקים מקרנות


גיוס הלוואות ומימון לעסקים
מהמערכת הבנקאית


גיוס מימון עסקים מחוץ 
למערכת הבנקאית


קרנות יעודיות לעסקים
 
          שירותים עסקיים


ייעוץ כלכלי ועסקי

תוכנית עסקית

חשבות וניהול כספים

חוות דעת כלכליות
 
         שירותים נוספים

ניהול פרוייקטים כלכליים

סיוע ממשלתי

חונכות עסקית

משרד הביטחון

 
שירותים לקוחות פרטיים


משכנתאות

קול קורא- סיוע לענף המלונאות - הרחבת בתי מלון בישראל 2016

Back
דף הבית  >>  חדשות  >>  קול קורא- סיוע לענף המלונאות - הרחבת בתי מלון בישראל 2016

בשנים האחרונות אנו עדים למגמת גידול מתמדת בהיקף התיירות הנכנסת, המקבלת ביטוי הן במספר התיירים והן בהיקף הלינות. בהתאם לתחזית משרד התיירות מגמה זו צפויה להימשך ואף להתעצם בשנים הקרובות. אחד התנאים המתחייבים כדי לענות על הביקושים ההולכים וגדלים ולקבלת היקף התיירים הצפוי, הינו תוספת של כ-9,500 חדרי אירוח.
על מנת לתת מענה למחסור הצפוי בחדרי אירוח בשנים הקרובות, מפעיל משרד התיירות, בין היתר, נוהל סיוע להקמה או הרחבה של מלונות, תוך מתן עדיפות לאזורי הביקוש התיירותיים, בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959( להלן: "החוק"( ובכפוף למפת אזורי העדיפות התקפה
. מטרת הנוהל, לפרט את מסלול הסיוע, שבמסגרתו יינתן מעמד "מפעל מאושר" לפרויקטים מלונאים, שיעמדו בתנאי החוק ובקריטריונים הקבועים בנוהל זה, ויימצאו כראויים ביותר. תקציב מנהלת ההשקעות לנוהל זה עומד על כ- 100 מלש"ח.
בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1556 מיום 2016.06.19 יינתנו מענקים מנהלים בנוסף למענק על פי חוק בשיעור של %13 בשתי פעימות, כאמור בנספח י"ג לנוהל. היקף המענקים המנהליים שיינתנו יהיו עד ל- 20 מלש"ח בנוהל זה.
הפרויקטים המלונאים המתוכננים באזור ים המלח, למסלולי השונים, תוקצבו בנפרד לתוכנית בין השנים 2016-2012 ,עד לסך של 128 מלש"ח, וזאת על פי החלטת הממשלה 4254 מיום 8.4.14.
bizmarc יועצים כלכליים ופיננסיים טלפון: 08-8525228 פקס: 08-8525229 marc_a@netvision.net.il כתובת: שדרות ירושלים 18, בניין קיי טאורס אשדוד

שירותים עסקיים הלוואות מקרנות מימון    
הלוואת מקרנות מימון
הלוואת בנקאיות
הלוואת חוץ בנקאיות
ייעוץ פיננסי
סיוע ממשלתי
בניית תכנית עסקית
חשבות וניהול כספים
ייעוץ כלכלי
ייעוץ עסקי
חוות דעת כלכליות


 
קרן סיוע לעסקים קטנים
קרן דרומה-צפונה לעסקים
קרן קט"י ירושלים
קרן האגודה הישראלית
קרן שמש
קרן נס
קרן פדרציית ניו יורק
קרן סיוע לעסקים במגזר הערבי

הלוואות לעסקים
הלוואה לעסקחונכות עסקית
משרד הביטחון
אנרגיה ירוקה


עמוד הבית

קישורים
צור קשר