הלוואות לעסקים

גיוס הלוואות ומימון 
לעסקים מקרנות


גיוס הלוואות ומימון לעסקים
מהמערכת הבנקאית


גיוס מימון עסקים מחוץ 
למערכת הבנקאית


קרנות יעודיות לעסקים
 
          שירותים עסקיים


ייעוץ כלכלי ועסקי

תוכנית עסקית

חשבות וניהול כספים

חוות דעת כלכליות
 
         שירותים נוספים

ניהול פרוייקטים כלכליים

סיוע ממשלתי

חונכות עסקית

משרד הביטחון

 
שירותים לקוחות פרטיים


משכנתאות

מסלולי תמיכה וסיוע לרכישת ציוד לבניה מתועשת ולשימוש בהם בבניה מרקמית רוויה

Back
דף הבית  >>  חדשות  >>  מסלולי תמיכה וסיוע לרכישת ציוד לבניה מתועשת ולשימוש בהם בבניה מרקמית רוויה

( 25/01/2017,  יום רביעי)
משרד הכלכלה ומשרד הבינוי והשיכון המבקשים לעודד בניה מתועשת: , ולשם כך הוקמו שני מסלולים ייחודיים :
1.מסלול לתמיכה ברכש ציוד בניה מתועשת: מסלול סיוע כספי לתמיכה ברכש ציוד בניה מתועשת, בהיקף של עד 50% מסך התכנית המאושרת אך לא יותר מ- 500,000 ש"ח.

המסלול מיועד לקבלנים רשומים בסיווג ג' סוג 1-4 המבצעים בפועל את עבודות הבניה, כולן או חלקן, בפרויקטים לבניה מרקמית רוויה למגורים, והציוד האמור נועד לבנייה זו.
2.תוכנית להגדלת התיעוש בבניה מרקמית רוויה של מבני מגורים:

שלושה מסלולים של סיוע כספי בהיקף של 10,000 ש"ח - 30,000 ש"ח לדירה אך לא יותר מ- 1.5 מיליון ש"ח - 3 מיליון ש"ח (תלוי במסלול).

המסלולים מיועדים לקבלנים רשומים בסיווג ג' סוג 1-5. בנוסף, ניתן לקבל סיוע נוסף לבניה ירוקה בהיקף של 2,000 ש"ח - 5,000 ש"ח לדירה.
קול הקודם זוכה .
לפרטים לפנות למשרד -08-8525228

bizmarc יועצים כלכליים ופיננסיים טלפון: 08-8525228 פקס: 08-8525229 marc_a@netvision.net.il כתובת: שדרות ירושלים 18, בניין קיי טאורס אשדוד

שירותים עסקיים הלוואות מקרנות מימון    
הלוואת מקרנות מימון
הלוואת בנקאיות
הלוואת חוץ בנקאיות
ייעוץ פיננסי
סיוע ממשלתי
בניית תכנית עסקית
חשבות וניהול כספים
ייעוץ כלכלי
ייעוץ עסקי
חוות דעת כלכליות


 
קרן סיוע לעסקים קטנים
קרן דרומה-צפונה לעסקים
קרן קט"י ירושלים
קרן האגודה הישראלית
קרן שמש
קרן נס
קרן פדרציית ניו יורק
קרן סיוע לעסקים במגזר הערבי

הלוואות לעסקים
הלוואה לעסקחונכות עסקית
משרד הביטחון
אנרגיה ירוקה


עמוד הבית

קישורים
צור קשר