הלוואות לעסקים

גיוס הלוואות ומימון 
לעסקים מקרנות


גיוס הלוואות ומימון לעסקים
מהמערכת הבנקאית


גיוס מימון עסקים מחוץ 
למערכת הבנקאית


קרנות יעודיות לעסקים
 
          שירותים עסקיים


ייעוץ כלכלי ועסקי

תוכנית עסקית

חשבות וניהול כספים

חוות דעת כלכליות
 
         שירותים נוספים

ניהול פרוייקטים כלכליים

סיוע ממשלתי

חונכות עסקית

משרד הביטחון

 
שירותים לקוחות פרטיים


משכנתאות

חדשות

Back
דף הבית  >>  חדשות
חדש - חדש -- לחברות בנייה - יזמיות - קול קורא תכנית להגדלת התיעוש בבנייה מרקמית רוויה של מבני מגורים
( 13/11/2019,  יום רביעי)
ממשלת ישראל אימצה את ה"תכנית לעידוד תיעוש הבניה ולשיפור הפריון לעובד בענף הבניה" .תיעוש הבניה" הוא המונח המתייחס לבניה בטכנולוגיות מתקדמות, ובמוצרים המיוצרה השתתפות בתוכנית, בהתאם לכל אחד מהמסלולים המוצעים בה, מקנה סיוע כספי של אחד מהסכומים הבאים: 10,000 ש"ח לדירה , 15,000 לדירה , 20,000 ש"ח לדירה . סיוע שיבנה בהתאם לשיטות הבניה המתועשות ורכיבי התיעוש המפורטים בהוראה, ועומדים בדרישות התקינה הישראלית.. אנו נשמח מאוד לסייע לחברתכם לקבלת סיוע כספי . לפרטים 08-8525228

חדש - חדש - קול קורא לחברות בניה - המתכונות להשקיע בציוד ותיעוש
( 13/11/2019,  יום רביעי)
מסלול לתמיכה ברכש ציוד לבנייה מתועשת. אנחנו נלווה את חברתכם לקבלת סיוע כספי למימון תוכנית ההשקעות שלכם בצויד ומיכון

קול קורא להגשת בקשות במסלול ממשל טק לעידוד חדשנות טכנולוגית עבור המגזר הציבורי
( 01/08/2019,  יום חמישי)
הנהלת מוסד הציבורי -יש לכם חדשנות שנוגעת למגזר הציבורי? אנו נוכל לסייע לכם בבדיקת דרכים למימון תוכניותיכם לחדשנות ! מסלול סיוע זה הוא שיתוף פעולה של רשות החדשנות ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי. מטרתו לעודד ולסייע ליזמים ולתאגידים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי באמצעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים. הסיוע שעשוי להיות מוענק לכם הינו מענק כספי . « בקשות עד 300,000 ש"ח - במימון עד 80% מהתקציב המאושר « בקשות החל מ-300,000 ש"ח ועד 4,000,000 ש"ח - במימון של עד 50% מהתקציב המאושר « תוספת של 10% לתקציב במסלול הגדול לאזור עדיפות . תחומי פעילות לסיוע: « בריאות דיגיטלית « חינוך דיגיטלי « רווחה דיגיטלית « שירותים דיגיטליים לאזרחים וותיקים « שלטון מקומי דיגיטלי « תעסוקה ופיתוח הון אנושי דיגיטלי « שירותים משפטיים דיגיטליים « שיפור אוריינות דיגיטלית לצמצום פערים מועד הגשה עד 11.9.19

חדש - חדש הבנק הבנלאומי מצטרף לקרן לעסקים קטנים ובינוניים
כל לקוחות הבנקים והבנק הבינלאומי יכולים לפנות לקרן לעסקים קטנים באמצעות הבנק הבינלאומי . הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ, רשאי לפעול בכלל הקרנות הפעילות להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה, בהן פעל בנק אוצר החייל, לבדו או כחלק משותפות נשמח להעניק שרות לקוחות הבנק הבינלאומי ואחרים . לפרטים ולווי מקצועי לפנות ל 08-8525228

קרן הלוואות חדשה להתייעלות אנרגטית בערבות המדינה
( 25/02/2019,  יום שני)
קרן הלוואות חדשה להתייעלות אנרגטית בערבות המדינה. הבנקים מרכנתיל דיסקונט, הפועלים, מזרחי טפחות והבינלאומי נבחרו להעמיד הלוואות לפרויקטי התייעלות אנרגטית בערבות המדינה, במסגרת פעילות הקרן פעילותה יועמדו הלוואות בערבות מדינה לעסקים להתייעלות אנרגטית בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל. בין סוגי הפרויקטים אשר יוכלו לקבל הלוואות במסגרת הקרן ניתן למנות שדרוג מערכות מיזוג וחימום במפעלים, שדרוג אמצעי תאורה לאמצעים חסכוניים, התקנת מערכות ניטור ואופטימיזציה של שימוש בחשמל, ועוד. מסגרת הקרן יעמידו הבנקים הזוכים הלוואות מגובות בערבות מדינה בשיעור של 75% מסכום ההלוואה, ולתקופה ארוכה של עד 7 שנים. מנגנון הערבות כולל הטבה נוספת עבור פרויקטים שעיקרם הטמעת טכנולוגיות ישראליות חדשניות, כך ששיעור ערבות המדינה להלוואה לפרויקטים אלה יגדל ל-85%. לפרטים לפנות ל 08-8525228

סיוע כספי- לחקלאים- עבור השקעות -עד % 30 מענק
( 01/02/2019,  יום שישי)
תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנת 2019. משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר רואים חשיבות רבה בקידומה של חקלאות העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות (חקלאות Hi-Tech), והמשלבת בין היתר שימוש בכלים מתחום "החקלאות מדייקת" בעבודת החקלאי השוטפת. המטרה לסייע לחקלאי באמצעות תמיכה כספית לרכישת מיכון, מערכות, חומרה או תוכנה שכוללים טכנולוגיות חדשות שפותחו או יובאו לישראל ב- 5 השנים האחרונות והמשולבות בכלי מיכון חקלאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולתן, או שהנם כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכח אדם. עוד יובהר כי בנוהל זה ניתנת תמיכה גם ל "חקלאות מדייקת" אלו למעשה שרותי מידע הכוללים צילומי לוייו מפוענחים, צילומי רחפניים מפוענחים או חיישנים משדרים המשמשים לבקרת השקיה, דישון, ריסוס וצימוח. עוד נמצא לנכון לסייע במיכון התומך בממשקי שימור קרקע. מיכון זה כולל בעיקר טכנולוגיות שפותחו ב- 5 השנים האחרונות ושייכים לנוהל תמיכה זה. לפרטים לפנות ל 08-8525229

סיוע כספי - מענקים למפעלים המייצרים מוצרי מזון ללא גלוטן
( 24/01/2019,  יום חמישי)
משרד הכלכלה מתכוון לסייע למפעלים המייצרים מוצרי מזון ללא גלוטן . שוק המזון ללא גלוטן בישראל מתאפיין בריכוזיות גבוהה בקטגוריות מזון שונות וברמת מחירים גבוהה, בהשוואה למזון ללא גלוטן במדינות מפותחות אחרות. שוק המזון ללא גלוטן מאופיין בעלויות יקרות בשל חומרי הגלם, בשל עמידה בתקינה מחמירה ועלויות גבוהות של מערכי הפצה בהקפאה. ​ משכך, מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף עם משרד האוצר, מבקשים לסייע בהגברת התחרות בין יצרני המזון ללא גלוטן, לשם הגדלת היקפי הייצור של היצרנים והגדלת היצע המוצרים המוצע ועל ידי כך להנגיש את מוצרי הבסיס ללא גלוטן, כהגדרתם להלן, לכלל האוכלוסייה בפיזור ארצי. ​. הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית.​ ובה הסיוע בגין ההשקעות המזכות כמפורט בנוהל להלן, הוא בשיעור של 30% מסך התכנית העסקית המאושרת ועד לתקרה של 5,000,000 ש"ח. ​ לפרטים - 08-8525228

חדש קרנות הסוכנות היהודית -חזרה של קרן ניו-יורק
( 19/11/2018,  יום שני)
קרנות של הסוכנות היהודית - קרן ניו- יורק לישראל : אוכלוסיות יעד - אתיופים , חרדים , ערבים , ישראלים , עולים חדשים וכן סיוע לעסקים בגליל שאינם באיזור הכיסוי של הקרנות האחרות של הסוכנות . קרן ניו- יורק לטיפוח יזמות בירושליים ובסביבתה - עסקים בירושליים , מבשרת , בית שמש , מועצה איזורית מטה יהודה . הלוואות עד 300,000 ש"ח . ריבית אטרקטיבית - פריים+ 1.5% בלבד . בטחונות - שעבוד ציוד , רכבים ואו ערבים . ההלוואה מיועדת להשקעות ולהון חוזר . לפרטים :08-8525228

מימון חוץ בנקאי לעסקים בעלויות סבירות עד 400,000 ש"ח
סיוע לעסקים באמצעות מימון חוץ בנקאי עד 400000 ש"ח . מימון במספר מסלולים . לפרטים לפנות לטלפון - 08-8525228

הזדמנות חד פעמית - הקמת מפעל באזור הסמוך לכביש 6
( 21/09/2018,  יום שישי)
מפעל תעשייתי המעוניין לרכוש קרקע ללא מכרז להקמת מפעל באזור הסמוך לכביש 6 כ 35 ק"מ מנמל אשדוד - שטחים בגדלים של 10 דונם ומעלה .המשרד יסייע לכם בהשגת המטרה - במחירים מיוחדים . המשרד ילווה אותכם בכל התהליך עד להשגת המטרה לפרטים נא לפנות ל 08-8525228 .

הלוואות לעסקים שפעילותם נפגעה עקב טרור העפיפונים
קרן נס של הסוכנות היהודית פועלת לחיזוק העסקים הקטנים באזור הנגב , על ידי סיוע בקבלת הלוואות בתנאים מצויינים . הלוואה בסך של 100,000 להון חוזר , בריבית מועדפת . הלוואה לתקופה של. חמש שנים עם גריס של חצי שנה . ההליך הינו בתהליך מהיר יחסית . איזורים :חוף אשקלון , שדות נגב , שער הנגב, אשכול מרחבים שדרות ונתיבות . לפרטים לפנות ל 08-8525228 שנה טובה ומבורכת

סיוע ממשלתי לעסקים בצפון - ייחודי - תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים​.
( 06/01/2018,  שבת)
התוכנית נועדה לסייע לעסקים קטנים במימון הוצאות תכנית עסקית להגדלת הפריון והחדשנות (הוצאות מוכרות), התוכנית מטרתה להשיג במספר תחומים : בתחום הפריון - על הגורם העסקי להציג שיפור בפריון באמצעות מדדי פריון והשוואה למצב הקיים בעסק. בעת בדיקת התוכנית תינתן התייחסות גם להשוואה לענף ולשוק. בתחום החדשנות – על הגורם העסקי להציג חדשנות במוצר, או בתהליך הייצור או בתהליך הארגוני. הגורם העסקי יפרט את סוג החדשנות ומידת החדשנות ביחס לגורם העסקי ו/או ביחס לתחום הפעילות של הגורם העסקי לענף בו פועל הגורם העסקי או למשק בכלל. יש לפרט האם מדובר בהמצאה חדשה או יישום חדשני למוצר קיים. לעניין הוראה זו לא יחשבו כחדשנות מחקר או פיתוח כמשמעם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד- 1984. ​המימון הממשלתי עבור ההוצאות המוכרות, לפי הנוהל , יהיה בשיעור של 50% מסך תוכנית העבודה המאושרת ועד לתקרה של 500 אלף ₪ (להלן: "הסיוע"). עסקים המתאימים לתוכנית : הגורם העסקי ב​על מחזור כספי שנתי של עד 100 מיליון ₪. העסק ממוקם באזור הצפון בהתאם להגדרתו בהחלטת הממשלה – מחוז הצפון כהגדרתו במשרד הפנים. הגורם העסקי היה פעיל בשנתיים האחרונות ויש לו דוחות כספיים מבוקרים של שנתיים רצופות ובלבד שהדוח האחרון אושר לא יותר משנה לפני מועד הגשת הבקשה. לפרטים לפנות למשרד בטלפון -088525228

כסף חכם 2017 - סיוע ליצואנים מענקים
( 01/01/2018,  יום שני)
סיוע ממשלתי ליצואנים - מענק להוצאות שיווק בשיעור של % 50 מההוצאות למשך שנתיים , בסכום כולל עד 500,000ש"ח , או ל 3 שנים עד 1,000,000 ש"ח , לעסקים המייצאים למדינות לשוק יעד : הודו ,סין ויפן . מקצה מיוחד למגזר הערבי - סיוע בשיעור של 75% מסה"כ ההוצאות המאושרות , למשך שנתיים , בסכום כולל של כ 500,000 ש"ח לפרטים לפנות למרק אבו יועצים כלכליים ופיננסי, בטלפון - 08-8525228

קרן פועלים לעסקים
( 25/11/2017,  שבת)
קרן מיועדת למטרות הבאות השקעה - הרחבת עסק ופיתוחו הון חוזר - לתפעול השוטף להקמת עסק חדש היקף ההלוואות : עסק בהקמה - עד 500 א' ₪. עסק עם מחזור עסקי שנתי עד 5 מ' ₪ - עד 500 א' ₪. עסק עם מחזור עסקי שנתי של 5 מ' ₪ ועד 25 מיליון ₪ - הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 2 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם עסק עם מחזור עסקי שנתי של 25 מ' ₪ ועד 50 מיליון ₪ - הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 3 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם תנאים טובים לפרטים להתקשר ל - 08-8525228

סיוע ממשלתי מענקים למפעלי תעשייה מסורתית או מסורתית מעורבת
( 18/08/2017,  יום שישי)
סיוע למפעלים תעשייתיים - מענקים בשיעור של % 30 מסה"כ ההשקעות המזכות העשויות לתרום להעלאת הפריון בשיעור משמעותי - סיוע ממשי . מיועד למפעלים קטנים עם מחזור מכירות ממוצע בשלוש השנים האחרונות בין 20-75 מליוני ש"ח . מיועד למפעלים בינוניים עם מחזור מכירות ממוצע בשלוש השנים האחרונות בין 75-200 מיליוני ש"ח .לפרטים לפנות ל 08-8525228

סיוע ממשלתי - מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים לדימונה , ערד וירוחם - חדש וייחודי
( 18/08/2017,  יום שישי)
סיוע ממשלתי מיוחד של משרד הכלכלה והתעשייה למשיכת מפעלים לאיזורי התעשייה ירוחם , ערד , דימונה ופארק תעשיות רותם . סיוע . מסלול מענקים בשיעור של % 30 מסה"כ ההשקעות המזכות המאושרות. השקעות הון - מיכון וכ"ו . השקעות בבניה שלא תעלה בשיעור של % 50 מסה"כ ההשקעות המזכות . . השקעות רכות שלא תעלנה על % % 20 מסך ההשקעה המזכה , השקעות כגון :הוצאת בגין שירותי ייעוץ של יועצים להקמת המפעל , הכשרות מקצועיות , רישיונות והיתרים סטטוריים לפרטים :08-85252529

כסף חכם לחברות מהמגזר הערבי
( 10/08/2017,  יום חמישי)
סיוע של כסף חכם לעסקים מהמגזר הערבי הדרוזי והצרקסי המעוניינים להגדיל את המכירות בשווקים הבינלאומיים , סיוע בתנאי סף נוחים ושיעורי תמיכה מוגדלים . לפרטים נא לפנות לטלפון 08-8525228

מענקים ליזמים המעוניינים להקים חדרי אירוח באזורים שונים ברחבי הארץ-חדש
( 21/07/2017,  יום שישי)
א. מענקים ליזמים תושבי היישובים הבדואים בצפון - היקף הסיוע עד מיליון ₪. ב. מענקים ליזמים תושבי העיר שדרות ויישובי עוטף עזה עד 1 מיליון ₪. ג. מענקים ליזמים תושבי היישובים הדרוזים והצ'רקסיים בגליל- עד 1 מיליון ₪..

מענקים - משרד התיירות מסייע ליזמים המעוניינים להקים חדרי אירוח צימרים באזור ישובי יהודה ושומרון-חדש
( 21/07/2017,  יום שישי)
ממשלת ישראל, לאור המצב הביטחוני באזור יהודה ושומרון, ומתוך מטרה להקטין ולמזער את ההשפעה של המצב הביטחוני על התושבים ועל שגרת חייהם, , החליטה הממשלה על סיוע בתחום התיירות, לתוספת חדרי אירוח וכן על סיוע לעידוד הקמת מתקני אכסון תיירותיים ברמה עממית.. לפרטים לפנות לטלפון 08-8525228

מענקים -משרד התיירות מסייע ליזמים המעוניינים להקים חדרי אירוח , חניוני לילה וחניוני קראוונים -חדש
( 21/07/2017,  יום שישי)
משרד התיירות מעוניין להרחיב את מגוון סוגי האכסון המוצעים כיום במדינת ישראל, וכן להרחיב את ההיצע לאכסון תיירותי עממי בכלל ובפרט מתקני אכסון המשתלבים במרחב הסביבתי והכפרי. המטרה להעניק סיוע ליזמים לצורך הקמת חניוני לילה ("קמפינג") וחניוני קרוואנים, ברחבי הארץ, כמתקני לינה המהווים מתקני אכסון עממי וזול, תוך התייחסות למתחמים נפרדים עבור משפחות, עם זיקה ישירה לסביבה הטבעית והמשתלבים בטבע. לפרטים לפנות למשרד 08-8525228

מספר עמודים: 3
 1  2 3    הבא   
bizmarc יועצים כלכליים ופיננסיים טלפון: 08-8525228 פקס: 08-8525229 marc_a@netvision.net.il כתובת: שדרות ירושלים 18, בניין קיי טאורס אשדוד

שירותים עסקיים הלוואות מקרנות מימון    
הלוואת מקרנות מימון
הלוואת בנקאיות
הלוואת חוץ בנקאיות
ייעוץ פיננסי
סיוע ממשלתי
בניית תכנית עסקית
חשבות וניהול כספים
ייעוץ כלכלי
ייעוץ עסקי
חוות דעת כלכליות


 
קרן סיוע לעסקים קטנים
קרן דרומה-צפונה לעסקים
קרן קט"י ירושלים
קרן האגודה הישראלית
קרן שמש
קרן נס
קרן פדרציית ניו יורק
קרן סיוע לעסקים במגזר הערבי

הלוואות לעסקים
הלוואה לעסקחונכות עסקית
משרד הביטחון
אנרגיה ירוקה


עמוד הבית

קישורים
צור קשר